Podrobnosti záznamu

Název
    Formation of sheath folds and reorientation of lineations in the western part of the Kutná Hora Crystalline Unit
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Synek
Autor
    Synek, Jaroslav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Vol. 66, no. 2
Strany
    s. 75-84
Rok
    1991
Poznámky
    7 obr., 4 pl. + 4
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    deformace
    kutnohorské krystalinikum
    lineární prvky
    migmatit
    rula
    vrása
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Středočeský kraj
Klíčové slovo
    Crystalline
    Folds
    Formation
    Hora
    Kutná
    Lineations
    Reorientation
    Sheath
    Unit
    Western
Abstrakt (česky)
   Toulcové vrásy studované oblasti byly iniciovány pasívní rotací mylonitické foliace v blízkosti nehomogenit v ortorulách i migmatitech v podmínkách extenzního režimu. Rozptyl lineárních prvků se dá vysvětlit dvěma způsoby: starší lineární prvky jsou reorientovány do směru hlavního tektonického transportu mladší deformační fáze, mladé lineace roztažení jsou reorientovány na povrchu současně vznikajících toulcových vrás
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012