Podrobnosti záznamu

Název
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
Údaj o odpovědnosti
    Vlasta Štefanidesová, Táňa Trefilová
Další názvy
    The forms of mercury in contaminated soils and in a river sediment
Autor
    Štefanidesová, Vlasta
    Trefilová, Táňa
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 49, č. 1
Strany
    s. 105-115
Rok
    2003
Poznámky
    1 sch., 2 diagr., 5 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    504.05
    550.4
    551.4
    552
Skupina konspektu
    504
    55
    552
Předmětová skupina
    analýza chemická
    frakcionace chemická
    půdy
    rtuť
    stream sediment
    toxicita
    vazba chemická
    vyluhování
    znečištění
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Ostrava
    Přerov
Klíčové slovo
    Formy
    Kontaminovaných
    Půdách
    Rtuti
    říčním
    Sedimentu
    Výskytu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012