Podrobnosti záznamu

Název
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Raška, Vladimír Cajz
Další názvy
    Weathering forms of solid bedrock in the Průčelská rokle and Čertova jizba in the České středohoří Mts. volcanic range
Autor
    Cajz, Vladimír, 1959-
    Raška, Pavel, 1982-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Strany
    s. 109-112
Rok
    2008
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007
Klasifikační znak
    502
    55(1)
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    502
    55
Předmětová skupina
    aluvium
    horniny vulkanické
    kvartér
    kvartér Českého středohoří
    ochrana přírody
    paleoreliéf
    podloží
    reliéf
    reliéf vulkanický
    sedimenty deluviální
    suťový proud
    zvětrávání
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    České středohoří (Česko)
    Ústí nad Labem-oblast (Česko)
Klíčové slovo
    02-41
    Čertově
    Českém
    Formy
    Jizbě
    Labem
    Podloží
    Průčelské
    Rokli
    Skalního
    Středohoří
    Ústí
    Zvětrávání
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 5. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012