Podrobnosti záznamu

Název
    Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi
Další názvy
    Fossil stream network on the top of Slaný series in Mšeno-Roudnice Basin
Autor
    Kobr, Miroslav
    Pešek, Jiří
    Skopec, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí, Rudy, Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 2000, č. 5
Strany
    9
Rok
    2000
Výraz tezauru
    Kobr, Miroslav, tel. 21952284
Klíčové slovo
    Fosilní
    Mšensko-roudnické
    Pánvi
    říční
    Síť
    Slánského
    Souvrství
    Svrchu
Abstrakt (česky)
   Reinterpretací seismických i karotážních měření byla rekonstruována síť fosilních říčních toků v mšensko-roudnické pánvi včetně stanovení spádové křivky mezi Mělníkem a oblastí Pojizeří na úrovni rozhraní stephan B/C
Abstrakt (anglicky)
   Fossil stream pattern was reconstructed, of which rivers eroded the upper part of the Slaný Formation sediments during the intra-Stephanian hiatus between of the Slaný and the Líně formations (Stephanian B/C)
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012