Podrobnosti záznamu

Název
    Fosilní bentické mikroorganismy z buližníků a jejich paleoekologický význam
Údaj o odpovědnosti
    Milada Vavrdová
Další názvy
    Fossil benthic microorganisms from cherts and their paleoecological significance
Autor
    Vavrdová, Milada
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
Strany
    s. 55
Předmětová skupina
    Algophytae
    Bacteria
    Barrandien
    benthos
    horniny karbonátové
    proterozoikum
    silicifikace
    silicity
Geografické jméno
    Blovice (Plzeň-jih)
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Bentické
    Buližníků
    Fosilní
    Mikroorganismy
    Paleoekologický
    Význam
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012