Podrobnosti záznamu

Název
    Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
Další názvy
    Paleosols and soil sediments in Central Salvador
Autor
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Quaternary, Palaeopedology, plastosols, soil sediments, pyroclastic sediments, radiocarbon dating
Klíčové slovo
    Fosilní
    Půdní
    Půdy
    Salvadoru
    Sedimenty
    Středního
Abstrakt (česky)
   Fosilní půdy a půdní sedimenty jsou vůdčími horizonty uvnitř pyroklastik.Dokládají tektonický, sedimentační a vulkanický klid v okolí Guzapay během jejich tvorby.Plastosoly jsou silně vyvinuty.
Abstrakt (anglicky)
   Paleosols and soil sediments in Central Salvador
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014