Podrobnosti záznamu

Název
    Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín
Údaj o odpovědnosti
    Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Další názvy
    Fossil landslide-dammed lake in the Babínek valley (Vsetínské vrchy Hills): contribution to understanding the Holocene relief development in the flysch Carpathians
Autor
    Hradecký, Jan, 1974-
    Pánek, Tomáš, 1977-
    Smolková, Veronika
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Svazek/č.
    Roč. 15
Strany
    s. 41-43
Rok
    2008
Poznámky
    2 obr., 1 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2007
Klasifikační znak
    550.9
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    datování C14
    flyšové pásmo Západních Karpat
    holocén
    jezero zaniklé
    kvartér Západních Karpat
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    paleoklima
    sedimentologie
    sesuv
    stratigrafie
Geografické jméno
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    25-41
    Babínku
    Flyšových
    Fosilní
    Holocenního
    Hrazené
    Jezero
    Karpat
    Poznání
    Příspěvek
    Reliéfu
    Sesuvem
    údolí
    Vrchy
    Vsetín
    Vsetínské
    Vývoje
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 4. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012