Podrobnosti záznamu

Název
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy)
Autor
    Čech, S.
    Mikuláš, Radek
    Vodrážka, R.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -, -
Strany
    s. 96-97
Rok
    2004
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN - tento sv. 80-7075-617-9
    Překlad názvu: Trace fossils and ichnofabric of the Upper Cretaceous glauconitic sandstones at Vamberk (eastern Bohemia, Czech Republic)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Cretaceous
    ichnofabric
    ichnofossils
Klíčové slovo
    Čechy
    Fosilní
    Glaukonitických
    Ichnostavba
    Křídy
    Pískovců
    Stopy
    Svrchní
    Vamberka
    Východní
Abstrakt (česky)
   V masivních, křemitých pískovcích korycanského souvrství (křída, cenoman) v lomu u Vamberka byly nalezeny ichnofosilie Taenidium isp., Macaronichnus isp., Thalassinoides isp. a ?Trichichnus isp. Tato asociace svědčí o mělkovodní prostředí s vysokou energií vlnění a proudění, ale s malým objemem ukládaného sedimentu.
Abstrakt (anglicky)
   Trace fossils Taenidium isp., Macaronichnus isp., Thalassinoides isp. and ?Trichichnus isp. from the quarry SSE of Merklovice near Vamberk (Czech Republic) have been found in compact, fine-grained quartzose sandstone with the high volume of glauconite. The rocks belong to the Upper Cenomanian Korycany Member of the Peruc-Korycany Formation. Trace fossils association gives evidence for a high-energy shallow water environment with limited influx of sediment.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012