Podrobnosti záznamu

Název
    Fosilní záznam (vápnité nanofosilie a foraminifery) v jednotlivých intervalech flyšových rytmů, Západní Karpaty, Československo
Další názvy
    The fossil record (calcareous nannofossils and foraminifers) in single intervals of the Upper Cretaceous flysch sequence of the West Carpathians, Czechoslovakia