Podrobnosti záznamu

Název
    Fossil Vertebrates and peleomagnetism update of one of the earlier stages of cave evolution in the classical karst, Slovenia: pliocene of Črnotiče II site and Račiška Pečina
Autor
    Bosák, Pavel
    Horáček, I.
    Mihevc, A.
    Pruner, Petr
    Zupan Hajna, N.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta carsologica
Svazek/č.
    Roč. 36, č. 3
Strany
    s. 453-468
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: IAA3013201, GA AV ČR
    Projekt: IAA300130701, GA AV ČR
    Projekt: J6-3035-0618-01, Ministry of Science of Slovenia and Slovenian Research Agency, SI
    Projekt: J6-6345-0618-04, Ministry of Science of Slovenia and Slovenian Research Agency, SI
    Projekt KONTAKT MŠMT. Partnerská země: Slovinsko. Č. projektu: 19/2007-2008. Název projektu: Paleomagnetic research of sediments in karst areas of Slovenia: applications for reconstruction of Cenozoic geomorphic evolution.
    Projekt: P6-0119-0618, Ministry of Science of Slovenia and Slovenian Research Agency, SI
    Překlad názvu: Fosilní obratlovci a paleomagnetismus upřesnily věk jedné z nejstarších fází vývoje jeskyní v Klasickém krasu, Slovinsko: Pliocén lokality Črnotiče II a jeskyně Račiška pečina
    Rozsah: 16 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    cave sediments
    magnetostratigraphy
    mammals
    Rodentia
    Soricomorpha
Klíčové slovo
    Cave
    Classical
    Črnotiče
    Earlier
    Evolution
    Fossil
    II
    Karst
    One
    Pečina
    Peleomagnetism
    Pliocene
    Račiška
    Site
    Slovenia
    Stages
    Update
    Vertebrates
Abstrakt (česky)
   Pliocenní stáří jeskynních sedimentů bylo potvrzeno nálezy obratlovců a paleomagnetickou metodou. Jde o první lokality v Klasickém krasu s potvrzeným předkvartérním stářím sedimentace v jeskyních.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012