Podrobnosti záznamu

Název
    Fossil corrosive root traces on rock surfaces and bioclasts (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Radek Mikuláš, Jiří Žítt
Autor
    Mikuláš, Radek
    Žítt, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 74, no. 3
Strany
    p. 289-292
Rok
    1999
Poznámky
    2 pl., 9 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    bioklasty
    česká křídová pánev
    flóra
    fosfáty
    holocén
    ichnofosilie
    kolínský faciální vývoj
    pleistocén-svrchní
    prostředí litorální
    silicity
    turon
    vltavo-berounský faciální vývoj
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kladno
    Kutná Hora
    Nákle (Chrudim)
    Praha
    Starkoč (Kutná Hora)
    Velim (Kolín)
Klíčové slovo
    Basin
    Bioclasts
    Bohemian
    Corrosive
    Cretaceous
    Czech
    Fossil
    Republic
    Rock
    Root
    Surfaces
    Traces
Abstrakt (anglicky)
   Minute light, occasionally branching, tape-like or spot traces were found on various substrates (silicites, greywackes, phosphatic crusts, coprolites, shark teeth, concretions, intraclasts) joined with the lower Turonian nearshore facies of the Bohemian Cretaceous basin. They are interpreted as Late Pleistocene to Holocene corrosive root traces
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012