Podrobnosti záznamu

Název
    Fossil fauna of the Třenice Formation (Ordovician, Tremadocian) from Cheznovice (SW part of the Barrandian area)
Další názvy
    Fosilní fauna třenického souvrství (ordovik, trenadok) u Cheznovic (jihozápadní část Barrandienu) : 12-34 Hořovice