Podrobnosti záznamu

Název
    Fossil fish fauna (Teleostei, Selachii) from the Dynów marlstone (Rupelian, NP 23) of the menilitic formation at the locality of Litenčice (Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Růžena Gregorová
Další názvy
    Fosilní rybí fauna (Teleostei, Selachii) z dynówských slínovců menilitového souvrství (rupel, NP 23) na lokalitě Litenčice (Česká republika)
Autor
    Gregorová, Růžena, 1961-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Vol. 96, no. 2
Strany
    p. 3-33
Rok
    2011
Poznámky
    3 obr., 8 pl., 6 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    597
Skupina konspektu
    56
Předmětová skupina
    Chondrichthyes
    flyšové pásmo Západních Karpat
    morfometrie
    oligocén
    paleogén
    Pisces
    popis taxonů
Geografické jméno
    Litenčice (Kroměříž, Kroměříž)
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    23
    Czech
    Dynów
    Fauna
    Fish
    Formation
    Fossil
    Litenčice
    Locality
    Marlstone
    Menilitic
    NP
    Republic
    Rupelian
    Selachii
    Teleostei
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2014
Datum importu
    20. 5. 2014