Podrobnosti záznamu

Název
    Fotometrický průtokoměr pro měření velmi malých vertikálních průtoků vody ve vrtu
Další názvy
    Photometric flowmeter for measuring slow vertical water flow in wells
Autor
    Kobr, Miroslav
    Mareš, Stanislav
    Řezanina, Svatopluk
    Urík, Jozef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 2
Strany
    7
Rok
    2008
Výraz tezauru
    photometric flowmeter
    water flow measurements
    well-logging
Klíčové slovo
    Fotometrický
    Malých
    Měření
    Průtokoměr
    Průtoků
    Velmi
    Vertikálních
    Vody
    Vrtu
Abstrakt (česky)
   Fotometrický průtokoměr, kalibrace v laboratoři, terénní měření
Abstrakt (anglicky)
   Photometric flowmeter, calibration in laboratory, field measurements
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012