Podrobnosti záznamu

Název
    Fractal Rock Slope Dynamics Anticipating a Collapse
Autor
    Novotná, Dagmar
    Paluš, Milan
    Zvelebil, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Physical Review. E
Svazek/č.
    Roč. 70
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GA205/00/1055, GA ČR
    Překlad názvu: Fraktální dynamika skalních svahů předpovídá jejich zřícení
    Rozsah: 7 s.
    spoluprace_08
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1030915
Předmětová kategorie
    collapse prediction
    engineering geology
    fractal
    scaling
    unstable rock slope
Klíčové slovo
    Anticipating
    Collapse
    Dynamics
    Fractal
    Rock
    Slope
Abstrakt (česky)
   Byly analyzovány dilatometrická měření relativních pohybů na skalních trhlinách stabilních a nestabilních pískovcových svahů. Přirozená dynamika skalních svahů neobsahuje žádné významné nelinearity. Nicméně, reziduály získané odstraněním meteorologických vlivů mají vlastnosti negaussovských fluktuací s krátkodobými korelacemi v případech stabilních svahů. Fluktuace nestabilních svahů je možno popsat fraktálním brownovským pohybem s mocninnými dlouhodobými korelacemi a mocninným pravděpodobnostním rozdělením s koeficienty mimo rozsah stabilních Léviho rozdělení.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012