Podrobnosti záznamu

Název
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China:Environmental implications
Další názvy
    Chování těžkých kovů v okolí hlubinné těžby Ni-Mo rud, vázaných na černé břidlice, region Zunyi, jižní Čína
Autor
    Deng, Hailin
    Kříbek, Bohdan
    Li, Chaoyang
    Luo, Taiji
    Pašava, Jan
    Poňavič, Michal
    Vymazalová, Anna
    Zeng, Mingguo
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 81, č. 3
Strany
    10
Rok
    2006
Výraz tezauru
    metals in soils, extraction analyses, metal-rich black shales, environmental implications, south China.
Klíčové slovo
    Around
    Black
    China:Environmental
    Elements
    Fractionation
    Implications
    Mines
    Mo-Ni
    Region
    Shale-hosted
    Soils
    Southern
    Toxic
    Trace
    Zunyi
Abstrakt (česky)
   Tato práce popisuje chování vybraných těžkých kovů (As, Mo, Ni, Pb, Cr, Hg, V) v půdách v okolí hlubinné těžby Ni-Mo rud (vázaných na spodnokarbonské černé břidlice) v okolí Jepo-Ling, v provincii Zunyi v jižní Číně. Chování těžkých kovů bylo studováno v půdních vzorcích odebraných z jednotlivých půdních horizontů (A,B,C1 a C2) půdního profilu. Dále byl odebrán referenční nekontaminovaný vzorek půdy.. Pro poznání chování těžkých kovů v půdách byla použita metoda sekvenční extrakce. Ze srovnání celkových obsahů kovů v jednotlivých půdních horizontech vyplývá, že nejvyšší obsahy kovů byly zjištěny v půdním horizontu A - lze předpokládat, že kontaminaci půd As, Mo, Ni, Hg a Pb způsobuje především těžba černých břidlic, zdrojem V a Cr je oproti tomu matečná hornina.. Výsledky sekvenční extrakce ukazují, že kovy As, Ni, V, Cr a Zn jsou vázány především v reziduální frakci, oproti tomu část Mo je vázána organickou hmotou. Hg a Pb jsou vázány převážně v organické hmotě.
Abstrakt (anglicky)
   Geochemical analyses confirmed significant enrichments of As, Mo, V and slightly lower proportions of Pb and Ni in the A-horizon relative to a local reference sample of uncontaminated soil. This contamination is anthropogenic, probably caused by the release of metal-rich black shale particles during mining operations. Conversely, the distribution of V and Cr in soils is controlled by the host rock. The results of sequential extraction analyses from individual soil horizons showed that almost all As, Ni, V, Cr and Zn are bound to the residual fraction. Some of the Mo was found to be associated with the organic matter/sulphide fraction. The distribution of Pb and Hg is erratic, indicating considerable mobility of these elements in the soil profile. In Hg-enriched horizons (B and C1) most Hg (78.21?78.95% of the total content) occurs in the organic matter/sulphide fraction.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014