Podrobnosti záznamu

Název
    Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák, Josef Večeřa
Další názvy
    Fragments of hematite-carbonate ores of the Lahn-Dill type in polymetallic sulfide ore mineralization from the deposit Zlaté Hory-East
Autor
    Večeřa, Josef
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Svazek/č.
    Roč. 35
Strany
    s. 21-24
Rok
    1997
Poznámky
    2 fot., 4 tab., 5 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Předmětová skupina
    brekcie
    hematit
    karbonáty
    ložisko vulkanicko-sedimentární
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    rudy barevných kovů
    sulfidy
    živce barnaté
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Zlaté Hory (Bruntál)
Klíčové slovo
    Fragmenty
    Hematit-karbonátových
    Hory-východ
    Lahndillského
    Ložiska
    Polymetalickém
    Rud
    Sulfidickém
    Typu
    Zlaté
    Zrudnění
Abstrakt (anglicky)
   Fragments of hematite-carbonate ores of the Lahn-Dill type occur in sulphide mineralization consisting of sphalerite, pyrrhotite, chalcopyrite, and galena, with minor pyrite. The studied specimen was found on the dump and it surely comes from the deposit Zlaté Hory-East (in the Jeseníky Mts., Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012