Podrobnosti záznamu

Název
    František Kretz a sbírka lidového textilu a lidového šperku Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea v Praze.
Další názvy
    František Kretz and Folk Textile and Folk Jewellery Collection of the Ethnographical Department of the Historical Museum of the National Museum in Prague.
Autor
    Tauberová, Monika
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2009
Zdrojový dokument - monografie
    František Kretz (1859-1929) - sběratel, národopisec, novinář
Poznámky
    Počet výtisků: 250
Výraz tezauru
    19th century
    Ethnographical Department
    folk jewellery
    folk textile
    František Kretz
    National Museum
Klíčové slovo
    František
    Historického
    Kretz
    Lidového
    Muzea
    Národního
    Národopisného
    Oddělení
    Praze
    Sbírka
    šperku
    Textilu
Abstrakt (česky)
   Prezentovaná studie popisuje sbírku lidového textilu a lidového šperku slavného českého sběratele, národopisce a novináře Františka Kretze (1859-1929), která nyní tvoří součást sbírek Národopisného oddělení Národního muzea.
Abstrakt (anglicky)
   Presented study describes collection of folk textile and folk jewellery collected by the famous Czech collector, ethnographer and journalist František Kretz (1859-1929), now part of collections of the Ethnographical Department of the National Museum.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012