Podrobnosti záznamu

Název
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
Autor
    Holub, Karel
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
    Rušajová, Jana
Konference
    Mining and Environmental geophysics/29. : 00.06.2003 : Sedmihorky, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Montana. Rada A, B
Svazek/č.
    Roč. 1, č. 1
Strany
    s. 59-71
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GA205/03/0999, GA ČR
    Překlad názvu: Frenštátská seismická síť a její přínos pro pozorování přirozené a indukované seismicity na území severní Moravy a Slezska
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    Ostrava-Karviná Coal Basin
    seismological monitoring
Klíčové slovo
    Contribution
    Frenštát
    Induced
    Moravia
    Natural
    Network
    Northern
    Observations
    Seismic
    Seismicity
    Silesia
    Territory
Abstrakt (česky)
   Předkládáme souhrnnou informaci o frenštátské seismické síti, která byla provozována Ústavem geoniky AV ČR v letech 1992-2002. Navržený regionální diagnostický polygon v OKR, sestávající z 15 pozorovacích stanovišť, byla později rozdělen na dvě části. Prvá část (10 stanic) obklopovala důlní pole v karvinské dílčí pánvi, zatímco druhá část byla rozmístěná v širší oblasti Frenštátu p. Radh., označená jako SPF, kde byl ve výstavbě nový důl. Zvláštní pozornost je v tomto článku věnována popisu vyvinuté přístrojové techniky a metodickým postupům při interpretaci dat.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012