Podrobnosti záznamu

Název
    Fundament of Digital Elevation Model as a Tool for Geomorphological Research
Údaj o odpovědnosti
    Vít Voženílek
Další názvy
    Podstata digitálního modelu reliéfu jako nástroje geomorfologického výzkumu
Autor
    Voženílek, Vít
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultats rerum naturalium. Geographica
Svazek/č.
    Vol. 34
Strany
    p. 29-40
Rok
    1996
Poznámky
    12 obr., 11 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr.
Předmětová skupina
    digitalizace
    geomorfologie
    modelování
    reliéf
    systém GIS
Klíčové slovo
    Digital
    Elevation
    Fundament
    Geomorphological
    Model
    Research
    Tool
Abstrakt (anglicky)
   The geomorphological processes occurring in the landscape are a manifestation of its topographical attributes. Spatial variable topographic based attributes permit the distribution of geomorphological processes to be mapped in the landscape. They can be derived from digital elevation models (DEMs) using a variety of terrain analysis methods. In addition the intergration of height data in geographical information systems demands extensive considerations on GIS data models and management techniques. Surface representation using DEM involving a number of questions. Due to the long period of investigation of surface modelling it is possible to create surface models on many bases using different approaches and software packages. The paper is focused on the fundament of DEM, the surface characteristics extracted from it and its usage in geomorphological research
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012