Podrobnosti záznamu

Název
    Further possibilities of the porphyry copper mineralization in the Štiavnická hrásť horst area
Další názvy
    Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě