Podrobnosti záznamu

Název
    Further revision of Tertiary floras of Central Bohemia: localities Na Bendovce (Sv. Antonín) near Rakovník, Klínec near Všenory and Na Sulavě near Černošice
Údaj o odpovědnosti
    Vasilis Teodoridis
Autor
    Teodoridis, Vasilis
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 76, no. 4
Strany
    p. 243-252
Rok
    2001
Poznámky
    2 obr., 2 tab., 2 pl., 44 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    Angiospermophyta
    korelace stratigrafická
    miocén
    oligocén
    pliocén
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    revize
    taxonomie
    terciér
Geografické jméno
    Černošice (Praha-západ)
    ČR-Čechy
    Rakovník
    Všenory (Praha-západ)
Klíčové slovo
    Antonín
    Bendovce
    Bohemia
    Central
    Černošice
    Floras
    Further
    Klínec
    Localities
    Near
    Rakovník
    Revision
    Sulavě
    Tertiary
    Všenory
Abstrakt (anglicky)
   The Tertiary floras from the localities Na Bendovce (Sv. Antonín) near Rakovník, Klínec near Všenory and Na Sulavě near Černošice in Central Bohemia were studied in detail by Němejc (1949). The present revision of these floras is based on a new floristic investigation of fluvial sedimentary relicts in Central Bohemia (Teodoridis in press a, b) and of the occurrences of Fagus saxonica from the Na Bendovce locality. The occurrences of this taxon are very important for the re-evaluation of the original Němejc's conception of the Tertiary accumulations in Central Bohemia ("Klínec" and "Zdiby" phases, see Němejc 1949). Therefore, the flora of the locality Na Bendovce (Sv. Antonín) is correlated with the late Oligocene floristic assemblage of Thierbach or floristic assemblage of Linz-Krumvíř (Late Oligocene-Earliest Miocene). Correlation of the floras of Klínec and Na Sulavě are problematic due to the mission evidence of Fagus
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 7. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012