Podrobnosti záznamu

Název
    Fyzická geografie na Univerzitě Gent
Autor
    Kolejka, Jaromír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Informace České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 1
Strany
    s. 33-35
Rok
    2014
Poznámky
    Autoři celkem: 1
    Překlad názvu: Physical geography at the University of Gent
    Rozsah: 3 s. : E
Předmětová kategorie
    Ethiopia
    Gent university
    landscape
    Pleistocene
    soil erosion
Klíčové slovo
    Fyzická
    Gent
    Geografie
    Univerzitě
Abstrakt (česky)
   Spektrum současného krajinného výzkumu sahá od mapování a studia přírodních a současných kulturních krajin Belgie a Evropy (vytvořena vlastní klasifikace krajin), přes historický krajinářský, zpravidla evidenční a záchranný výzkum po percepci krajiny a její pojímání jako sociálního konstruktu. Na území Belgie jde především o studium stržové eroze. Sledovány jsou jak jednotlivé významné události, např. po lijákových srážkách, tak prováděn monitoring existujících stržových systémů. Ve výzkumném záběru fyzických geografů jsou rovněž stopy reliéfotvorných procesů z období pleistocénu v současné krajině. Na výzkumné kampaně v zahraničí připadá dlouholetý výzkum erozních procesů v souvislosti s lidskými aktivitami v Etiopii.
Abstrakt (anglicky)
   The spectrum of current research landscape ranges from mapping and study of natural and cultural landscapes of contemporary Belgium and Europe (internally generated landscape classification), through the historical landscape, usually registered and rescue research the perception of the landscape and its conceptualization as a social construct. On the territory of Belgium is particularly the case gully erosion. Are tracked as individual major events, such as the deluge collisions and the implementation of existing monitoring raving systems. In the research of view of physical geographers are also traces relief processes of the Pleistocene period in the current landscape. The research campaigns abroad longstanding research on erosion processes in the context of human activities in Ethiopia.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014