Podrobnosti záznamu

Název
    Fyzikální a chemické vlastnosti sedimentů uhlovodíkových ložisek (Vnější západní Karpaty, Česká republika)
Další názvy
    Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments(Outer Western Carpathians, Czech Republic )