Podrobnosti záznamu

Název
    Fyzikální a chemické vlastnosti vod v okolí Luhačovic
Údaj o odpovědnosti
    Hana Koppová
Další názvy
    Physical and chemical properties of waters in environs of Luhačovice
Autor
    Koppová, Hana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Svazek/č.
    Roč. 32
Strany
    s. 111-118
Rok
    1993
Poznámky
    1 obr., 2 tab., 11 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Předmětová skupina
    analýza vod
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hydrochemie
    hydrogeologická struktura
    magurská skupina
    pitná voda
    vlastnosti fyzikálně-chemické
    voda podzemní
    vodní hospodářství
Geografické jméno
    Biskupice
    ČR-Morava
    Luďkovice
    Luhačov
    Luhačovice
    Malenisko
    Podhradí
Klíčové slovo
    Chemické
    Fyzikální
    Luhačovic
    Okolí
    Vlastnosti
    Vod
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 8. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012