Podrobnosti záznamu

Název
    Fyzikální pole Země a geologicko-environmentální vědy
Údaj o odpovědnosti
    Ctirad Schejbal
Další názvy
    Earth's physical fields and geological environmental sciences
Autor
    Schejbal, Ctirad
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 1
Strany
    s. 63-82
Rok
    1998
Poznámky
    16 obr., 2 tab., 3 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    atmosféra
    biosféra
    filozofie
    globální ekologická změna
    nerostné suroviny
    pole elektromagnetické
    pole gravitační
    radioaktivita
    teplota
    vědy o Zemi
    změna klimatu
Geografické jméno
    Svět
Klíčové slovo
    Fyzikální
    Geologicko-environmentální
    Pole
    Vědy
    Země
Abstrakt (anglicky)
   Geological and environmental sciences examine global regularities of large natural systems, the knowledge of which is a necessary precondition for the sustainable development of humankind. It is still little attention paid to spatial, historical and causal aspects of development of Earth's fields and biosphere as well as anthroposhere as part of this study. In the present paper the following relations are discussed: * role of the Earth's electromagnetic field when forming mineral resources; * changes in the physical-chemical character of the atmosphere and the hydrosphere in relation to the development of the biosphere and to the mineral resourves forming; * importance of the Earth's gravitational field for mineral resources formation and the biosphere development; * potential influence of radionuclide radiation and geomagnetic field changes upon the development in biosphere; * historical changes in the thermal field of the Earth and the atmosphere.
   A deeper analysis of interrelations of the Earth's physical, or physical-chemical fields, the lithosphere, the hydrosphere, the atmosphere and the biosphere can be substantially transfrom ideas being incomplete yet concerning common connection of processes that have been taking place in the biosphere. A historical approach tha must include the whole geological past is a necessary precondition
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012