Podrobnosti záznamu

Název
    Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny
Údaj o odpovědnosti
    Igor Modlitba, Erika Polaščinová, Stanislav Karoli, Alena Klukanová
Další názvy
    Physical and mechanical properties of Neogene fine-grained soils in nortern part of Košická kotlina basin
Autor
    Karoli, Stanislav
    Klukanová, Alena
    Modlitba, Igor
    Polaščinová, Erika
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inženierska geológia
Svazek/č.
    Roč. 9
Strany
    s. 11-48
Rok
    1991
Poznámky
    29 obr., 3 tab., 2 pl. + 2
    Zkr. název ser.: Západ. Karpaty, Sér. Hydrogeol. inž. Geol.
Předmětová skupina
    košická kotlina
    litologie
    mechanika zemin
    neogén
    sedimentologie
    stabilitní výpočty
    stabilní výpočty
    východoslovenská pánev
    zeminy soudržné
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Slovensko východní
Klíčové slovo
    části
    Fyzikálne
    Jemnozrnných
    Košickej
    Kotliny
    Mechanické
    Neogénnych
    Severnej
    Vlastnosti
    Zemín
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012