Podrobnosti záznamu

Název
    Fyzikálne a numerické modelovanie drvenia zŕn zemín
Další názvy
    Physical and numerical modelling of soil particle breakage
Autor
    Boháč, Jan
    Kuthan, Branislav
Jazyk
    sla
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2000
Zdrojový dokument - monografie
    Geotechnika 2000
Výraz tezauru
    bohac
Klíčové slovo
    Drvenia
    Fyzikálne
    Modelovanie
    Numerické
    Zemín
    Zŕn
Abstrakt (anglicky)
   Laboratory experiments of particle breakage in oedometer were modelled numerically by distinct element code PFC2D.
Abstrakt (ostatní)
   Článok sa zaoberá výsledkami eperimentálnych skúšok s fyzikálnym modelom zrnitého materiálu silikagelu, sktorým sa realizovala séria edometrických skúšok orientovaná na kontinuálne snímanie deformácie včase. Pozornosť sa venovala predovšetkým kvantifikovaniu drvenia, intervalom drvenia zŕn vo vzťahu kupôsobiacemu napätiu, vplyvu tvaru granulárnych častíc a vyhodnoteniu deformačných vlastností. Numerické modelovanie sPFC2D poskytlo prípravu modelu edometrickej skúšky.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012