Podrobnosti záznamu

Název
    Górnojurajsko-dolnokredowe skaly macierzyste w zachodniej czesci Karpat fliszovych
Autor
    Golonka, J.
    Krobicki, M.
    Matyasik, I.
    Skupien, P.
    Strzeboński, P.
    Vašíček, Zdeněk
    Waśkowska - Oliwa, A.
    Wieclaw, D.
Jazyk
    polsky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologia 2008
Svazek/č.
    Roč. 34, 3/1
Strany
    s. 73-81
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA205/07/1365, GA ČR, CZ
    Projekt: MSM6198910019, GA Mšk, CZ
    Překlad názvu: Svrchnojurské a spodnokřídové mateční horniny západní části flyšových Karpat
    Překlad názvu: Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    hydrocarbons
    Outer Carpathians
    source rocks
Klíčové slovo
    Czesci
    Fliszovych
    Górnojurajsko-dolnokredowe
    Karpat
    Macierzyste
    Skaly
    Zachodniej
Abstrakt (česky)
   Předložená analýza množství výskytu svrchnojurských a spodnokřídových zdrojových hornin uhlovodíků v západní části flyšových Karpat v Polsku a České republice. Sedimenty bohaté na organickou hmotu se vyskytují v mikulovských slínech, ve vendryňském, v nejvyšší části hradišťského a veřovického souvrství.
Abstrakt (anglicky)
   The analysis of possibility to find Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks of hydrocarbon in the western part of Flysch Carpathians in Poland and Czech Republic is the subject of present paper. The organic-rich sediments can be found in the Mikulov marls, in the Vendryně, uppermost part of Hradiště and Veřovice Formations.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012