Podrobnosti záznamu

Název
    GIS - Analýza potřeb uživatelů
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    System
Svazek/č.
    Roč. 2, č. 4
Strany
    s. 16-18
Rok
    2000
Poznámky
    Překlad názvu: GIS - Analysis of users needs
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Klíčové slovo
    Analýza
    GIS
    Potřeb
    Uživatelů
Abstrakt (česky)
   Analýza potřeb uživatelů je důležitou součástí zavádění GIS technologie do informačního systému organizace. Analýza obvykle odhalí slabá místa ve správě informací dané organizace. Analýza potřeb uživatelů umožní efektivní zavedení GISu a lepší organizaci toku dat.
Abstrakt (anglicky)
   Analysis of users needs is an important part of the introduction GIS technology in information technology of enterprise. Analysis usually reveals week places in information management of enterprise. Analysis of user needs enables effective introduction GIS and better organization of flow of data.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012