Podrobnosti záznamu

Název
    GIS analýza vztahu radonu v objektech a v podloží v hlavních horninových typech České Republiky
Další názvy
    The GIS analysis of indoor radon and soil gas radon in major rock types of the Czech Republic
Autor
    Barnet, Ivan
    Fojtíková, Ivana
    Mikšová, Jitka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Šestý mezinárodní workshop Geologické Aspekty Mapování Radonového rizika
Poznámky
    Akce: 2002 ; Praha
Výraz tezauru
    indoor radon, radon in major rock types, GIS analysis
Klíčové slovo
    Analýza
    České
    GIS
    Hlavních
    Horninových
    Objektech
    Podloží
    Radonu
    Republiky
    Typech
    Vztahu
Abstrakt (česky)
   GIS analýza geometrických průměrů radonu v objektech z 4674 katastrů byla provedena na základě souřadnic centroidů katastrů a radonové databáze měření radonu v podloží. Byl prokázán nárůst radonu v objektech s nárůstem radonu v podložních horninách ČR.
Abstrakt (anglicky)
   The GIS analysis of indoor radon and soil gas radon in major rock types of the Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014