Podrobnosti záznamu

Název
    GPS monitoring of subsidence depression progress on undermined area
Autor
    Doležalová, Hana
    Georgiovská, Lucie
    Kajzar, Vlastimil
    Smetanová, Lenka
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych
Strany
    S. 99-106
Poznámky
    Autoři celkem: 6
    Projekt: GA105/07/1586, GA ČR
    Překlad názvu: Využití GPS při sledování vývoje poklesové kotliny na poddolovaném území
    Rozsah: 8 s.83009486
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    GPS surveying
    horizontal movements
    subsidence depression
Klíčové slovo
    Area
    Depression
    GPS
    Monitoring
    Progress
    Subsidence
    Undermined
Abstrakt (česky)
   Kapitola se zabývá formováním poklesové kotliny nad dobývanými poruby. Pro potřeby opakovaného měření GPS s měsíčním intervalem byla v zájmovém území vybudována pozorovací stanice. Průběžný tvar vznikající poklesové kotliny je modelován na základě měření uskutečněných na jednotlivých bodech této pozorovací stanice. Příspěvek rovněž popisuje nezanedbatelné ovlivnění dynamiky vývoje poklesové kotliny vzhledem k tektonickému porušení, dřívějšímu dobývání a geomechanickým podmínkám horského masivu obecně.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012