Podrobnosti záznamu

Název
    Gama popeloměr a vlhkoměr pro černé uhlí
Údaj o odpovědnosti
    Petr Kubíček, Libor Mrázek, Jaromír Drápala
Další názvy
    Gamma ash and moisture content indicator for analysis of bituminous hard coal
Autor
    Drápala, Jaromír
    Kubíček, Petr
    Mrázek, Libor
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 1
Strany
    s. 47-53
Rok
    1998
Poznámky
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    aparatura
    hornoslezská pánev
    měření radiometrické
    obsah popela
    studie experimentální
    uhlí bituminózní
    úpravnictví
    vlhkost
    záření gama
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Stonava (Karviná)
Klíčové slovo
    černé
    Gama
    Popeloměr
    Uhlí
    Vlhkoměr
Abstrakt (anglicky)
   The present work applies the principle of method combining absorption and scattering of low and medium energy gamma radiation for determination of ash and moisture content of bituminous coal on conveyor belt. In the work both theoretical analysis and laboratory results obtained in coal preparation plant are presented. An approximate determination of moisture content is possible provided that homogenous material is carried by conveyor belt, the granulation of coal and its feed rate remain constant and the stability of scintillation detectors is sufficient. The accuracy of determination of moisture content of bituminous with maximum grain size coal of 50 mm (80% of less then 10 mm) was 1.9% absolutely
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012