Podrobnosti záznamu

Název
    Gamma-ray and magnetic susceptibility correlation across a Frasnian carbonate platform and the search for "punctata" equivalents in stromatoporoid-coral limestone facies of Moravia
Autor
    Geršl, M.
    Hladil, Jindřich
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geological Quarterly
Svazek/č.
    Roč. 48, č. 3
Strany
    s. 283-292
Rok
    2004
Poznámky
    CEZ:MSM143100004
    Projekt: 580/2003, FRVS, CZ
    Projekt: IAA3013209, GA AV ČR
    Překlad názvu: Korelace napříč faciemi frasnské karbonátové plošiny podle variace přirozeného rentgenovské záření a magnetické susceptibility hornin a vyhledávání ekvivalentů zóny "punctata" v korálo-stromatopórových vápencových faciích na Moravě
    Rozsah: 11 s.
Předmětová kategorie
    Carbonate rocks
    high-resolution stratigraphy
    natural gamma-ray activity
Klíčové slovo
    Across
    Carbonate
    Correlation
    Equivalents
    Facies
    Frasnian
    Gamma-ray
    Limestone
    Magnetic
    Moravia
    Platform
    Punctata
    Search
    Stromatoporoid-coral
    Susceptibility
Abstrakt (česky)
   Porovnání karotážního záznamu z vrtu HV-105 Křtiny (z okraje karbonátové plošiny až horního svahu, mocnost frasnských vápencových vrstev ~270 m) s gamaspektrometrickým vertikálním profilem z Mokré (vnitřní část plošiny, mocnost frasnu je ~93.5m) významně zvýšilo spolehlivost stratigrafické korelace mezi vnějšími a vnitřními částmi takovýchto devonských vápencových facií a též posílilo podrobný obraz návaznosti profilů mezi sedimentárními sekvencemi s konodontovou evidencí a bez ní. Detailně rozebrané charakteristiky (vzory) vertikálně se měnících radioaktivních a magnetických vlastností vápencových hornin poskytly také slibné vodítko pro vysledování anomálně formovaného obzoru "zóny ~punctata" a to až poměrně daleko do korálo-stromatopórových facií vnitřních částí karbonátových sedimentů plošin a útesů
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012