Podrobnosti záznamu

Název
    Gamma-ray and magnetic susceptibility correlation across a Frasnian carbonate platform and the search for punctata equivalents in stromatoporoid-coral limestone facies of Moravia
Další názvy
    Korelace podle přirozené radioaktivity a magnetické susceptibility napříč frasnskou karbonátovou platformou a vyhledávání ekvivalentů stromatopóro-korálových vápencových faciích Moravy.
Autor
    Geršl, Milan
    Hladil, Jindřich
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geological Quarterly
Svazek/č.
    Roč. 48, č. 3
Strany
    10
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Moravian Karst, Devonian, limestones, stratigraphy, natural gamma-ray, magnetic susceptibility
Klíčové slovo
    Across
    Carbonate
    Correlation
    Equivalents
    Facies
    Frasnian
    Gamma-ray
    Limestone
    Magnetic
    Moravia
    Platform
    Punctata
    Search
    Stromatoporoid-coral
    Susceptibility
Abstrakt (česky)
   Porovnání záznamu z vrtu HV-105 Křtiny (okraj karbonátové platformy a blízký svah, Frasn cca 270 m) se třemi méně mocnějšími gammaspektrometrickými profily z lokality Mokrá (vnitřní platforma, Frasn cca 93,5 m) ukázalo významně zvýšenou spolehlivost stratigrafické korelace mezi vnějším a vnitřním platformním prostředím, tzn. bylo prokázáno zpřesňování stratigrafického záznamu mezi klasickými polohami s konodonty a tzv. polohami sterilními. Metody detailní gammaspektrometrie a magnetické susceptibility tímto ukazují dobrou cestu ke korealícm s významnou zónou punctata.
Abstrakt (anglicky)
   A comparison of the HV-105 Křtiny gamma-ray log (carbonate platform margin and proximal slope, thickness of Frasnian beds cca 270 m) with the three times thinner gamma-ray spectrometric section from Mokrá (inner platform, Frasnian cca 93,5 m) has significantly increased the reliability of stratigrafic correlation between the outer and inner platform areas, i. e. it has allowed strengthening of the detailed links between conodont-bearing and barren sequences. The detailed gamma-ray and magnetic susceptibility patterns also provide promising clues which might help trace the ~punctata Zone stratigraphic equivalents, located far in the interior of the platform stromatoporoid-coral facies.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014