Podrobnosti záznamu

Název
    Garnet provenance in mixed first-cycle and poly-cycle heavy-mineral assemblages of the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians): constraints from chemical composition ang grain morphology
Údaj o odpovědnosti
    Dorota Salata
Autor
    Salata, Dorota
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Annales Societatis geologorum Poloniae
Svazek/č.
    Vol. 83, no. 3
Strany
    p. 161-177
Rok
    2013
Poznámky
    9 obr., 1 pl., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Ann. Soc. Geol. Pol.
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    brunovistulikum
    chemismus minerálů
    Český masiv
    flyšové pásmo Západních Karpat
    granáty
    křída-svrchní
    oblast snosová
    paleogén
    pískovce
    protolit
    těžké minerály
Geografické jméno
    Česko
    Polsko
Klíčové slovo
    Ang
    Assemblages
    Carpathians
    Chemical
    Composition
    Constraints
    First-cycle
    Flysch
    Formations
    Garnet
    Grain
    Heavy-mineral
    Menilite
    Mixed
    Morphology
    Nappe
    Polish
    Poly-cycle
    Provenance
    Ropianka
    Skole
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 6. 2014
Datum importu
    12. 9. 2014