Podrobnosti záznamu

Název
    Garnet-forming reactions in calc-silicate rocks from the Polička Unit, Svratka Unit and SE part of the Moldanubian Zone
Další názvy
    Reakce produkující granát ve vápenatosilikátových horninách z poličského krystalinika, svrateckého krystalinika a JV části moldanubika
Autor
    Buriánek, David
    Pertoldová, Jaroslava
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 54, č. 3
Strany
    24
Rok
    2009
Výraz tezauru
    calc-silicate rocks, Polička Unit, Svratka Unit, Moldanubian Zone, P-T conditions, Czech Republic
Klíčové slovo
    Calc-silicate
    Garnet-forming
    Moldanubian
    Polička
    Reactions
    Rocks
    Svratka
    Unit
    Zone
Abstrakt (česky)
   Článek shrnuje údaje o petrografickém složení vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku, svrateckém krystaliniku a na JV okraji moldanubika. Vznik granátu v těchto horninách závisí hlavně na P-T podmínkách a složení koexistujících metamorfních fluid. Hlavní reakce produkující granát v těchto horninách je Cal+Qtz+Czo=Grt+H2O+5CO2.
Abstrakt (anglicky)
   Three main Variscan tectono-metamorphic units with distinct metamorphic evolution are present at the eastern boundary of the Bohemian Massif: Moldanubian Zone (MZ), Svratka Unit (SU) and Polička Unit (PU). All these metamorphic complexes contain calc-silicate rocks, which occur as bodies, layers or nodules within gneisses, mica schists, marbles, amphibolites or skarns. Two groups of calc-silicate rocks are distinguished according to the presence/absence of garnet. The appearance of garnet is the result of continuous reactions among Fe-Ca-Al minerals. The dominant garnet-producing reaction calcite + quartz + clinozoisite = garnet + H2O + 5CO2 depends on the P-T conditions, XCO2 in the coexisting metamorphic fluids and bulk rock chemistry.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014