Podrobnosti záznamu

Název
    Gelogická mapa 1 : 100 000 Lausitz-Jizera-Karkonosze s vysvětlivkami vyšla
Další názvy
    Geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze has been published.
Autor
    Brause, Hermann
    Cymerman, Zbigniew
    Hoth, Klaus
    Kozdrój, Wieslaw
    Krentz, Ottomar
    Mrázová, Štěpánka
    Opletal, Mojmír
    Walter, Harrald
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2002
Výraz tezauru
    geological map, Saxo-Thuringian Zone, Lugicum (West Sudeten), Lusatian, granitoids massifs (Cadomian to Variscan), metamorphosed and sedimentary rocks Neoproterozoic to Cretaceous), Tertiary volcanites
Klíčové slovo
    000
    100
    Gelogická
    Lausitz-Jizera-Karkonosze
    Mapa
    Vysvětlivkami
    Vyšla
Abstrakt (česky)
   Po 4 letech společných prací německých, polských a českých geologů byla vytištěna mapa příhraničního území, která zahrnuje území o rozloze 20 000 km2.Na 3 listech map nejsou vyznačeny kenozoické sedimenty, ale jsou zde zakresleny tercierními vulkanity. Mapy mají 250 položek legendy metamorfovaných, vyvřelých i sedimentárních hornin od neoproterozoika po křídu a terciér. (Comments).Existují tři jazykové verze map: německo-anglická, polsko-anglická a česko-anglická. Soubor je doplněn anglicky psanými vysvětlivkami o 64 stranách textu a obrázků
Abstrakt (anglicky)
   Geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze has been published.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014