Podrobnosti záznamu

Název
    General Geomorphological Maps and Geomorphological Information Systems (case study monitoring of protected areas in East Bohemia, Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Demek, Jiří Kopecký
Další názvy
    Podrobné geomorfologické mapy a geomorfologické informační systémy (na příkladu monitorování chráněných krajinných oblastí východních Čech, Česká republika)
Autor
    Demek, Jaromír
    Kopecký, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Svazek/č.
    Vol. 31, no. 1
Strany
    p. 55-64
Rok
    1996
Poznámky
    4 fot., 8 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Předmětová skupina
    geomorfologie
    kartografie
    mapa geomorfologická
    monitoring
    ochrana přírody
    systém informační
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Areas
    Bohemia
    Case
    Czech
    East
    General
    Geomorphological
    Information
    Maps
    Monitoring
    Protected
    Republic
    Study
    Systems
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012