Podrobnosti záznamu

Název
    Genetic model of sulfide mineralization of the Ransko gabbro-peridotite massif (Bohemia, Czechoslovakia)
Údaj o odpovědnosti
    Milan Holub, Emil Jelínek, Emanuel Komínek, Oskar Pluskal
Další názvy
    Model geneze sulfidického zrudnění ranského gabroperidotitového masívu
Autor
    Holub, Milan
    Jelínek, Emil, 1943-
    Komínek, Emanuel
    Pluskal, Oskar
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie
Svazek/č.
    Roč. 30
Strany
    s. 7-42
Rok
    1992
Poznámky
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral.
Předmětová skupina
    gabro
    intruze
    parageneze
    proces hydrotermální
    rudy Cu
    rudy Ni
    rudy Zn
    sulfidy a sulfosoli
    železnohorské krystalinikum
Předmětová kategorie
    ranský masív
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Staré Ransko
Klíčové slovo
    Bohemia
    Czechoslovakia
    Gabbro-peridotite
    Genetic
    Massif
    Mineralization
    Model
    Ransko
    Sulfide
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012