Podrobnosti záznamu

Název
    Genetické modely žilného a stratiformného zrudnenia v Spišsko-gemerskom rudohorí
Údaj o odpovědnosti
    Pavol Grecula
Autor
    Grecula, Pavol
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii
Strany
    s. 87-94
Poznámky
    5 obr.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    553.3/.4
Předmětová kategorie
    genetické typy rudních ložisek
    metalogeneze, mineralizace
    polymetalické rudy (Pb-Zn-Cu-Ag)
    Sb-, Hg-rudy
    Slovenské rudohorie
Klíčové slovo
    Genetické
    Modely
    Rudohorí
    Spišsko-gemerskom
    Stratiformného
    Zrudnenia
    žilného
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012