Podrobnosti záznamu

Název
    Geneze ropy a plynu ve vídeňské pánvi
Údaj o odpovědnosti
    František Chmelík, Miroslav Michalíček, Pavel Müller, Václav Šimánek
Autor
    Chmelík, František
    Michalíček, Miroslav
    Müller, Pavel
    Šimánek, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 45-47
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    geneze
    izotopy C
    kinetika
    plyny
    ropa
    vídeňská pánev
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Geneze
    Pánvi
    Plynu
    Ropy
    Vídeňské
Abstrakt (česky)
   Nové geologické poznatky z Vídeňské pánve a údaje o složení nafty a plynu umožnily formulovat nové představy o genezi ropných uhlovodíků. Jejich základem je model konverze horninového kerogenu na ropu a plyn pod vlivem tepelného toku. Za perspektivní zdrojové horniny ropy i plynu je možno považovat některá souvrství mesozoika na jv. svazích Českého masívu, uložené v hloubkách 3 a více kilometrů.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012