Podrobnosti záznamu

Název
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic
Další názvy
    Geoarchaeological research of Boršice near Buchlovice Palaeolithic site
Autor
    Nývlt, Daniel
    Nývltová Fišáková, Miriam
    Škrdla, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Upper Pleistocene, Gravettian, Vertebrate Paleontology, Boršice
Klíčové slovo
    Boršice
    Buchlovic
    Geoarcheologický
    Lokality
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Na konci roku 2005 jsme provedli revizní sondáž lokality Boršice-Chrástka. Archeologické a faunistické nálezy pocházející z geliflukčních koluviálních hlinpod pleniglaciální spraší. Poměrně hojný soubor fauny zahrnuje nálezy mamuta, srstnatého nosorožce, koně, soba a vlka. Zbytky mamuta pocházejí nejméně ze tří jedinců (2 roky starého a 5-10 let a jednoho dospělého). Složení kostí ukazuje na skladku kostí nebo pravděpodobněji na centrální část sídliště, kde byly ukládány nejlepší části zvířat (trupy, plece a kýty). Faunistické složení je spíše chladnomilnější, což dokazují i radiokarbonové datum, které je mladší než moravský vyvinutý pavlovien a ukazuje na pozdní fázi osídlení.
Abstrakt (anglicky)
   Geoarchaeological research of Boršice near Buchlovice Palaeolithic site
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014