Podrobnosti záznamu

Název
    Geochémia sedimentárnych karbonatických hornín mezozoika Nízkych Tatier
Údaj o odpovědnosti
    Ladislav Martinský
Další názvy
    Geochemistry of sedimentary carbonatic rocks of the Nízke Tatry Mts. Mesozoic
Autor
    Martinský, Ladislav
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Geochémia geologických procesov a životného prostredia
Strany
    s. 115-122
Předmětová skupina
    facie
    mesozoikum
    sedimenty karbonátové
    Sr (stroncium - 38)
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Nízké Tatry
Klíčové slovo
    Geochémia
    Hornín
    Karbonatických
    Mezozoika
    Nízkych
    Sedimentárnych
    Tatier
Abstrakt (česky)
   V karbonátových horninách mesozoika z vybraných profilů v Nízkých Tatrách z chočského a križňanského příkrovu byly stanoveny obsahy Ca, Mg, Sr a vybraných prvků vzácných zemin. Na základě poměrů Sr/CaO, La/Ce a Ce/Sm jsou posuzovány možnosti odlišování jednotlivých litofacií v karbonátových sekvencích.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012