Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemical Atlas of Europe
Další názvy
    Geochemický atlas Evropy
Autor
    Ďuriš, Miloslav
    Salminen, Reijo
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2005
Zdrojový dokument - monografie
    Geochemical Atlas of Europe
Výraz tezauru
    geochemical surveys, baseline studies, soils, sediments, stream water, sampling, sample preparation, chemical analysis, geochemical maps, atlas, areal geology, Europe
Klíčové slovo
    Atlas
    Europe
    Geochemical
Abstrakt (česky)
   Geochemický atlas Evropy je příspěvkem evropských geologických služeb k záměru IUGS/IAGC (Mezinárodní unie geologických věd/Mezinárodní asociace pro geochemii a kosmochemii) vytvořit databázi >60 chemických prvků a její aplikaci v životním prostředí i pro jiné účely. Projektu se zúčastnilo 26 evropských zemí v rámci Fóra evropských geologických služeb (FOREGS). Vzorky povrchových vod, řečištních sedimentů, a půd (humus, svrchní část půdního profilu - top soil, spodní část - subsoil), byly odebrány na 900 místech. Kromě toho byly na 790 místech odebrány vzorky záplavových sedimentů, každý reprezentující území 1000 km2. Vzorky byly zpracovány a analyzovány v jedné laboratoři podle typu analýzy. Stanoveno bylo víc než 50 prvků. Na analytických pracích se podílelo 9 evropských laboratoří. Celkem 360 map znaázorňuje distribuci chemických prvků na Evropském kontinentu.
Abstrakt (anglicky)
   The European contribution to the programme IUGS/IAGC Global Geochemical Baseline has been carried out by government institutions from 26 countries under the auspices of the Forum of European Geological Surveys (FOREGS). Samples of stream water, stream sediments and three types of soil (organic top layer, minerogenic top and sub soil)have been collected from 900 stations, each representing a catchment area of 100 km2. In addition, the uppermost 25 cm of floodplain sediment was sampled from 790 sites each representing a catchment area of 1000 km2. All samples were prepared at the same laboratory, and all samples of particular sample type were analysed by the same method at the same laboratory. More than 50 elements, and other parameters (such as pH and grain size) were determined. Nine laboratories of European geological surveys carried out the analytical work. Altogether, 360 geochemical maps showing the distribution of elements across Europe have been prepared.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014