Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemical and Sr/Nd isotopic constraints on the genesis of ultrapotassic plutonic rocks from the Moldanubian zone of the Bohemian Massif
Autor
    Holub, F. V.
    Janoušek, Vojtěch
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society. Abstract volume
Svazek/č.
    Roč. 48, č. 1-2
Rok
    2003
Výraz tezauru
    durbachites, lamprophyres, geochemistry, Sr isotopes, Nd isotopes, petrogenesis, Central Bohemian Pluton, South Bohemian Batholith, Variscides
Klíčové slovo
    Bohemian
    Constraints
    Genesis
    Geochemical
    Isotopic
    Massif
    Moldanubian
    Plutonic
    Rocks
    Sr/Nd
    Ultrapotassic
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   Primitive chemistry of the mafic rocks (highCr,Ni,mg#) argues for derivation from enriched mantle (Sr/Sri>0.712,Epsi~-7.5). Correlations of Sr-Nd isotopes with other parameters require genesis of K-rich plutonic rocks by mixing of 2 distinct magmas.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014