Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemical and isotope characteristics of representative carbonates in young alkaline volcanites from northern Bohemia
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Ulrych, Edvín Pivec, Pavel Povondra, Jiří Bendl
Další názvy
    Geochemická a izotopická charakteristika vybraných karbonátů v mladých alkalických vulkanitech ze severních Čech
Autor
    Bendl, Jiří
    Pivec, Edvín
    Povondra, Pavel, 1924-
    Ulrych, Jaromír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Vol. 42, no. 1-2
Strany
    p. 26-32
Rok
    1997
Poznámky
    1 obr., 5 diagr., 1 tab., 2 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Předmětová skupina
    alkalický typ
    chemismus hornin
    hydrotermální alterace
    izotopy C
    izotopy O
    izotopy Sr
    lamprofyry
    neovulkanity
    polzenit
    vulkanity Českého středohoří
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Roztoky (Ústí nad Labem)
Klíčové slovo
    Alkaline
    Bohemia
    Carbonates
    Characteristics
    Geochemical
    Isotope
    Northern
    Representative
    Volcanites
    Young
Abstrakt (anglicky)
   Carbonates of young alkaline volcanics from northern Bohemia have carbon of primary magmatic character with a shift to light isotopes in association with fractionation processes. The oxygen isotopes show equilibration with meteoric-hydrothermal water at low temperatures.
   Representative samples reveal the following characteristics: dolomites associated with melilititic lamprophyres; polzenites of the Osečná Complex are characterized by high REE, high La/Yb ratio, and 13C values in the primary magmatic range (carbonate affinity), but with 18O values and 87Sr/86 ratios corresponding to lower-temperature processes and some crustal contamination; calcites in phlogopitite, originated as alteration product of olivine melilitolite of the Osečná complex by late-magmatic fluids, are characterized by very low REE, low La/Yb ratio, low 13 C values and by 87Sr/86Sr ratio corresponding to the parental rock; high 18O values indicate lower-temperature origin; calcites from the contact zone of polzenite dyke with sandstones of the Czech Cretaceous Basin, with geochemical characteristics typical for sedimentary origin, are characterized by low REE, low La/Yb ratio and very high 13C, 18O values, and 87/Sr/86Sr ratios; rhodochrosite-dolomite-calcite series of post-m
   ag
   matic hydrothermal origin, associated with base metal ore vein in the Roztoky Volcanic Centre of the České středohoří Mts., is characterized by moderate REE contents and Yb/La ratios, high Sr and Ba contents and by 87Sr/86 ratio reflecting some crustal contamination; 13C values indicate probably minor admixture of sedimentary C in carbon of deep-seated origin, while the O isotope data point to participation of a low 18 fluid of meteoric derivation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012