Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemical and isotopic characteristics of the waters from crystalline and sedimentary structures of the Bohemian Massif
Další názvy
    Geochemické a izotopické vlastnosti vod z krystalinických a sedimentárních struktur Českého masivu
Autor
    Frape, S.
    Pačes, Tomáš
    Shouakar-Stash, O.
    Stotler, R.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Water-Rock Interaction, volume 1
Strany
    6
Poznámky
    Akce: 2007 ; Kunming
Výraz tezauru
    Bromine, Chlorine, isotopic composition, brines, Bohemian Massif, groundwater in crystalline massifs, groundwater in sedimentary basins
Klíčové slovo
    Bohemian
    Characteristics
    Crystalline
    Geochemical
    Isotopic
    Massif
    Sedimentary
    Structures
    Waters
Abstrakt (česky)
   Analyzováno a zkoumáno bylo chemické složení a izotopický záznam (2H, 18O, 37Cl, 81Br a 87Sr/86Sr) vod z krystalinických masivů a sedimentárních pánví Českého masivu. Zkoumané vzorky vody jsou charakteristické velkou variabilitou celkové mineralizace v rozmezí od 1 g/l do 142 g/l. Chemické složení a izotopický záznam ukazují na základní rozdíly mezi vodami z krystalinických hornin a vodami ze sedimentů. Nové údaje o hodnotách d37Cl a d81Br ve vodách ze sedimentů dokumentují velké rozpětí (-0.39 ? až +2.07 ? a +0.42 ? až +3.07 ?) a ukazují, že existuje silná pozitivní korelace mezi těmito dvěma izotopy.
Abstrakt (anglicky)
   The chemical composition and isotopic signatures (2H, 18O, 37Cl, 81Br and 87Sr/86Sr) of waters from crystalline massifs and sedimentary basins in the Bohemian Massif were analyzed and investigated. The investigated water samples are characterized by a large variation in total dissolved solids ranging from less than 1 g/L to 142 g/L. The chemical compositions and isotopic signatures revealed basic differences between the waters from crystalline rocks and waters from sediments. New data on the d37Cl and d81Br values of the waters from sediments illustrate large variations (-0.39 ? to +2.07 ? and +0.42 ? to +3.07 ?, respectively) and showed a strong positive correlation between the two isotopes.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014