Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemical and structural constraints on the magamtic history of the Chandman Massif of the eastern Mongolian Altay Range, SW Mongolia
Další názvy
    Geochemická a strukturní aspekty magamtické historie masivu Chandman, východní Mongolský Altaj, SZ Mongolsko
Autor
    Buriánek, David
    Economos, Rita
    Gerdes, Axel
    Hanžl, Pavel
    Hrdličková, Kristýna
    Said, Lkhagva-Ochir
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 53, č. 3-4
Strany
    17
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Mongolian Altay, Al-in-hornblende barometry, Gobi-Altay Terrane, magmatism, arcs, granite, Chandman Massif
Klíčové slovo
    Altay
    Chandman
    Constraints
    Eastern
    Geochemical
    History
    Magamtic
    Massif
    Mongolia
    Mongolian
    Range
    Structural
    SW
Abstrakt (česky)
   Článek kombinuje terénnní pozorování, structurní data a geochmii z masivu Chandman v Mongolsku s cílem popsat jeho historii a vztahy k tekonickému vývoji okolních metamorfních teránů. Tato intruze není kalednoská jak bylo uvažováno dříve ale odráží raně karbonský magamtismus ostrovních oblouků v z. části Gobi Altaj teránu
Abstrakt (anglicky)
   The paper combines field observations, structural data, and geochemistry from the Chandman Granite Massif, Mongolia, to resolve its geologic history and to outline implications for tectonic evolution in the nearby metamorphic terranes. This intrusion cannot be related to Caledonian events as thought previously, but instead may reflect a subduction-related volcanic-arc magmatism of Early Carboniferous age, first reported in the western Gobi-Altay Terrane.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014