Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemical constraints of hydrothermal alteration of two-mica granites of the Moldanubian batholit at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta geodynamica et geomaterialia
Svazek/č.
    Roč. 2, č. 4
Strany
    s. 63-79
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GA205/97/0514, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Geochemie hydrotermálních alterací dvojslídných granitů moldanubického batolitu na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
    Rozsah: 17 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    alterations
    two-mica granite
    uranium
Klíčové slovo
    Alteration
    Batholit
    Constraints
    Deposit
    Geochemical
    Granites
    Hydrothermal
    Moldanubian
    Okrouhlá
    Radouň
    Two-mica
    Uranium
Abstrakt (česky)
   Hydrotermální alterace dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň jsou doprovázeny vznikem episyenitů. Episyenitizace se projevuje významným odnosem křemíku a přínosem sodíku, vápníku a CO2.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012